دانلود کتاب بین جهان: جلد 1: Funambule

[ad_1]

او به جز تاریکی و تاریکی که ده سال در آن گذشته ، از این دنیا چیزی نمی داند. او از فریادها بی حس شده بود ، از خشونت تغذیه می کرد و از انسان خارج می شد ، تمام تصورات زندگی و خوشبختی را از دست داد. اما اکنون بارقه ای از امید برای نفوذ به تاریکی ای که در آن زندگی می کرد ، فرا رسیده است. امروز خریداری شده امروز او این جهنم را ترک می کند ، جایی که می بیند بالاخره رشد می کند و از نوعی آزادی برخوردار است. اما این مرد مرموز که آن را خریداری کرده کیست؟ آیا وقتی می گوید از او انتظاری ندارد می تواند او را باور کند؟ خود را از طریق این ماجراجویی خارق العاده بین ناامنی ، عدم اطمینان و عشق راهنمایی کنید.

[ad_2]

منبع