دانلود کتاب بین تاریخ و روح: شاهد رسول کتاب اعمال

[ad_1]

کریگ کینر به خاطر کارهای دقیقش در مورد تاریخ های عهد جدید ، اما به ویژه کارهای مفصلش درباره کتاب اعمال ، مشهور است. اکنون ، برای اولین بار در قالب کتاب ، Cascade مقالات اساسی خود را درباره اعمال ، با تمرکز ویژه بر س questionsالات تاریخی و مسائل مربوط به روح خدا ، ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع