دانلود کتاب بین ایمان و قدرت: آزادی مذهبی به عنوان مشارکت پویا

[ad_1]

چه اتفاقی می افتد که مسیحیان در تعامل سیاسی تجدید نظر کنند؟ در میان متفکران برجسته مسیحی ، درگیری سیاسی یا ناگزیر ضروری است یا از نظر کلامی غیرممکن است. آیا این یک معضل اشتباه است؟ بین ایمان و قدرت ، بررسی می کند که چگونه گروه های مسیحی در حالی که به سنت های خود وفادار مانده اند ، با خواسته های یک میدان عمومی متکثر دست و پنجه نرم می کنند. این کتاب با استفاده از لنزهای تحقیقات علوم اجتماعی و تجزیه و تحلیل کلامی ، موفقیت ها و شکست های این گروه ها در ورود به حوزه عمومی را بررسی می کند. آنچه نمایان می شود مدل های مشارکت پویا است که رهبران مسیحی برای حفظ آزادی مذهب به طور مداوم در سراسر عقاید و در عین حال کمک به منافع عمومی استفاده می کنند.

[ad_2]

منبع