دانلود کتاب بیماری های خود ایمنی را به صورت هومیوپاتی درمان کنید: با در نظر گرفتن میازیس مزمن

[ad_1]

بیماری های خودایمن فقط چند دهه است که شناخته شده است ، اما امروزه شیوع بیشتری دارد. سیستم ایمنی بدن به سمت خود بدن هدایت می شود اکنون بیش از صد نوع بیماری مختلف از این نوع وجود دارد و بیش از 5 میلیون نفر فقط در کشورهای آلمانی زبان تحت تأثیر بیماری های خود ایمنی قرار دارند. نویسنده ده ها سال به عنوان پزشک و هومیوپات تجربه کسب کرده و توصیف می کند که چگونه بیماری های خود ایمنی را می توان با استفاده از داروهای هومیوپاتی جداگانه با در نظر گرفتن میاسم های مزمن درمان و درمان کرد. علاوه بر این ، سایر روشهای جامع نگر ، شرح شایعترین بیماریهای خود ایمنی و یک بخش جامع پرسش و پاسخ برای تکمیل کتاب ارائه شده است.

[ad_2]

منبع