دانلود کتاب بیایید دوباره مقصد را کشف کنیم: هوش اقتصادی و مهندسی گردشگری منطقه ای – مقدمه ، رمی کنافو ، پست فیس ، حسن فائوزی

[ad_1]

چگونه مهندسی گردشگری ابزاری مشخص برای بازآفرینی مقاصد برای جذب مشتری جدید است؟ امروزه استفاده از ابزارهای مهندسی گردشگری ایجاد پویایی اقتصادی در مناطق را ممکن می سازد. هوش اقتصادی همچنین برای جذابیت در انواع مختلف تحولات (مشتری ، برنامه ، اقتصاد – به ویژه دیجیتالی کردن – رقابت از جای دیگر ، حتی آب و هوا و غیره) جذابیت بیشتری دارد. برای جذابیت بیشتر ، مقصد باید دائماً خود را از نو اختراع کرده و به گردشگران جدیدی ارائه دهد. تجربیات. هدف از نو اختراع ، نوآوری در اختراع است!

[ad_2]

منبع