دانلود کتاب بیان رادیکالیزاسیون: سیاست جهانی ، روندها و روش ها

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده ارزیابی می کند که آیا می توان تشخیص داد که چگونه سطح ایدئولوژی تحت تأثیر رادیکالیزاسیون است. به عبارت دیگر ، قبل از اینکه تصمیم بگیرند برای رسیدن به اهداف خود از خشونت سیاسی استفاده کنند ، در ذهن چه می گذرد؟ این کتاب همچنین می پرسد: چه چیزهایی باید در ذهن مردم باشد که از استفاده از خشونت سیاسی به عنوان راهی برای رسیدن به اهدافشان جلوگیری کند؟ این جلد دانشگاهیان از رشته ها و دیدگاه های مختلف از طیف وسیعی از زمینه های مختلف جغرافیایی ، اجتماعی و فرهنگی را با یک هدف فراگیر ترکیب می کند تا درک ما از معنای واقعی “رادیکال سازی” را بهبود بخشد.

[ad_2]

منبع