دانلود کتاب بیانیه اخلاق: مطالعات موردی از همکاری های تحقیقاتی شمال و جنوب

[ad_1]

این کتاب تحت مجوز CC BY 4.0 منتشر شده است. این کتاب مطالعات موردی اصلی و به روز در مورد “دامپینگ اخلاقی” را ارائه می دهد که به دلیل شکاف در حاکمیت اخلاقی در کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​بسیار تسهیل می شود. حتی برای محققان باتجربه نیز آموزنده است ، زیرا صدایی به جمعیت آسیب پذیر کشورهای فوق الذکر ارائه می دهد. اطمینان از اینکه اخلاقیات همکاریهای شمال و جنوب در یک تحقیق انجام می شود یک فرایند چالش برانگیز است. در حالی که شرایط زمینه ای این همکاری ها شامل اختلافات شدیدی در درآمد و قدرت فعلی و همچنین سابقه استعمار گذشته است ، تفاوت در فرهنگ می تواند لایه جدیدی از دشواری را ایجاد کند. در این زمینه ، مطالعات موردی فعلی در مورد رفتارهای غیراخلاقی برای آموزش اخلاق تحقیق ضروری است.

[ad_2]

منبع