دانلود کتاب بچه گاوها

[ad_1]

خوانندگان را با گاوهای جوان آشنا می کند. عکسهای زنده و متن قابل خواندن به درک خوانندگان اولیه کمک می کند. این ویژگی ها شامل فهرست مطالب ، اینفوگرافیک ، حقایق جالب ، س questionsالات مرتبط کردن ، واژه نامه و فهرست است. کد QR موجود در کتاب به خوانندگان امکان دسترسی به منابع خاص کتاب را برای ادامه یادگیری می دهد. با استانداردهای هسته مشترک مطابقت دارد و با استانداردهای ایالتی مرتبط است. کودی کوالا بخشی از ABDO است ، پاپ! ‘آرد تمبر است.

[ad_2]

منبع