دانلود کتاب بوم شناسی صنعتی و هم اندیشی صنعت برای پایداری محیط زیست: تعاریف ، چارچوب ها و کاربردها

[ad_1]

این کتاب یک بعد حیاتی را به حوزه بین رشته ای زیست محیطی صنعتی (IE) و یکی از چهار حوزه آن ، همزیستی صنعتی (IS) باز می کند. با ارائه مفهوم تفکر حلقه بسته ، این کتاب حاضر توضیح می دهد که چگونه صنایع و جوامع می توانند به پایداری محیط زیست دست یابند که این امر برای کسب و کارهای امروزی ضروری است. با ارائه یک بررسی انتقادی از تعاریف و تحولات IE و IS ، این مطالعه نقش اساسی آن را در بهبود پایداری محیط نشان می دهد. نویسنده درس های ارزشمندی را که باید آموخته شود شناسایی می کند و چارچوب های مفهومی را برای هدایت برنامه های IE و IS در آینده فراهم می کند. تبدیل سیستم های صنعتی به اکوسیستم های صنعتی حلقه بسته تأثیر منفی فعالیت های صنعتی بر محیط را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. بنابراین ، این کتاب یک مطالعه اساسی است نه تنها برای دانشگاهیان مدیریت عملیات ، بلکه همچنین برای کسانی که علاقه مند به تضمین آینده ای پایدار از نظر محیط زیست هستند.

[ad_2]

منبع