دانلود کتاب بوم شناسی رفتاری مردان کوتوله Efe در زئیر ، جنگل ایتوری

[ad_1]

رابرت سی بیلی مشاهدات خود را از شانزده مرد ایف پیگمی در شمال شرقی زایر نقل می کند. بیلی از مارس 1980 تا ژانویه 1982 با مردان و خانواده های آنها در شمال جنگل ایتوری زندگی و کار کرد – تحقیقات او بخشی از یک پروژه چند رشته ای به نام پروژه ایتوری بود. بیلی اطلاعاتی در مورد تولید غذا ، رفتار معیشتی ، فنون شکار ، روابط بین شکارچیان و ساکنان روستا و سایر جنبه های جامعه Efe فراهم می کند. پیشگفتار جان دی اسپت.

[ad_2]

منبع