دانلود کتاب بودن.

[ad_1]

همه می فهمند که زندگی سخت است ، اما عشق به خود و فداکاری همیشه کلید آن خواهد بود. یک مجموعه زیبا از اولین شعرها است که بر موضوعات فمینیسم ، جنسیت ، نژاد و سلامت روان تمرکز دارد. بیش از 100 شعر از رنادا ویلیامز ستایش کوتاه ، شخصی و احساسی برای آنچه ما را متفاوت می کند و جشن هر چیزی که باعث می شود ما یکسان باشد. سفری در زندگی ، عشق و از دست دادن ، تبدیل شدن به. به خواننده یادآوری می کند که همیشه نوری در انتهای تونل وجود دارد.

[ad_2]

منبع