دانلود کتاب به شادی تورها

[ad_1]

چرا در مورد برج ها می نویسید؟ نحوه زندگی ما در آنجا را با اشاره به کلمات و بایگانی افرادی که در آنجا زندگی می کنند ، توصیف کنید. طرح سوال همسایگی و روابط ایجاد شده توسط یک اقامتگاه مرتفع وقتی متناقض است که از انتقادات به ساختمانهای بزرگ پس از جنگ آگاه شویم ، و جامعه شناسان درباره “دهکده های مرتفع” مطالب کمی نوشته اند. زندگی در یک برج ، مصاحبه با معماری که 50 سال پیش آن را ساخته است ، به تصویر کشیدن معماری و محله آن ، خواندن رمان هایی در مورد شهرهای ترسناک و برج های دیوانه به این کار دامن می زند. همچنین بحث در مورد مضامین اصلی جامعه شناسی شهری مانند اعطای کمک ، کمک متقابل و همبستگی وجود دارد.

[ad_2]

منبع