دانلود کتاب به سوی یک جامعه شناسی سلامت در آفریقا:

[ad_1]

این کتاب گفتمان های اصلی سلامت آفریقا را که ناشی از پیامدهای بیماری های بومی در آفریقا است ، مورد بحث قرار می دهد. این زمینه ها ، چالش ها و تلاش ها برای مبارزه با این بیماری ها را شناسایی ، توضیح داده و نشان می دهد. این کتاب یک تحلیل مقایسه ای منحصر به فرد از زمینه های سلامت آفریقا ارائه می دهد و بنابراین زمینه های بهداشت جهانی را که آفریقا در آن نهفته است ، نادیده نمی گیرد. این یک موضع گیری تحلیلی کلان است که حول موضوعات مهم / فوری مرتبط با سلامت در آفریقا متمرکز است. “گفتمان بیماری” بخشی از گفتمان عمیق سلامت جامعه شناسی در آفریقا است و چارچوبی را برای دانشجویان ، دانشگاهیان و پزشکان فراهم می کند تا از وضعیت بهداشت و مراقبت های بهداشتی در آفریقا آگاه شوند.

[ad_2]

منبع