دانلود کتاب بهینه سازی پیشرفته با الگوریتم های الهام گرفته از طبیعت:

[ad_1]

این کتاب مهمترین الگوریتمهای بهینه سازی فرا-ابتکاری و تکاملی را با عملکرد موفقیت آمیز اثبات شده در زمینه های مختلف مهندسی گردآوری ، ارائه و توضیح می دهد و شامل کاربرد آنها در مشکلات مهم بهینه سازی مهندسی می باشد. علاوه بر این ، این کتاب با ارائه یک بررسی ادبیات درباره پیشرفت ها و کاربردهای هر الگوریتم ، خوانندگان را به مطالعه هایی که این الگوریتم ها را اعمال می کنند راهنمایی می کند. این کتاب برای دانشجویان در نظر گرفته شده است ، اما محققان و متخصصان حوزه بهینه سازی مهندسی می توانند از آن استفاده کنند.

[ad_2]

منبع