دانلود کتاب بهینه سازی میرایی برای ترمزهای دیسک ساده و واقع بینانه:

[ad_1]

هدف اصلی این کتاب نشان دادن چگونگی اصلاح و بهینه سازی خصوصیات ماتریس میرایی برای یافتن مفیدترین روش برای افزودن میرایی به یک سیستم مکانیکی معین است. برای این منظور ، یک مدل ترمز دیسکی دو درجه آزادی تجزیه و تحلیل می شود تا بینشی در مورد رفتار اصلی فیزیکی میرایی بدست آید. علاوه بر این ، مدل های ترمز با اجزای محدود واقع گرایانه تر مورد بررسی و برای پایداری بهینه شده اند.

[ad_2]

منبع