دانلود کتاب بنجامین رایت: پدر مهندسی عمران آمریکا

[ad_1]

پنینگتون زندگی رایت و مشاغل مختلف او را توصیف می کند ، از پژوهشگر کشوری گرفته تا مهندس ارشد کانال اری ، تا کارهای اولیه او در راه آهن آمریکا.

[ad_2]

منبع