دانلود کتاب بلوز مادربزرگ بلویل

[ad_1]

بلویل مامی بلوز داستان مادربزرگ این نویسنده را دنبال می کند ، از تولد او در یک ایالت در نزدیکی تارنوف در سال 1911 تا بلویل ویلی رونیس ، که در طلوع هجدهمین سالگرد تولد او سلام کرد. این بیست دهه خروشان بود ، نشانه ای از خوشبختی ، سپس جنگ ، تبعید ، ترس ، قبل از نجات و زندگی برای بازسازی. نویسنده با بازگشت به زمان خود برای جستجوی ریشه های خود ، میراث این مادربزرگ را زیر سال می برد.

[ad_2]

منبع