دانلود کتاب بزها در درختان آرگان: از Guérande تا Taroudant: شعر ماجراجویی

[ad_1]

این نویسنده سفرهای پدرش را از لبنان ، لائوس ، گینه کوناکری و به ویژه مراکش استعماری به اعماق بریتانیا ، از Guérande تا Taroudant شرح داده است. او او را به عنوان مسافری نشان می دهد که با فرهنگ و آداب و رسوم زن و مردی که ملاقات می کند همدل است. این پدر ، شاعر ، مسافر از طریق داستان های خود ما را به ماجراهای کوچک ، کاوش در باورها و مناظر نمادین می برد. برخی از شعرهای او داستان های سفر او را نقطه گذاری می کند تا هم صحت اکتشافات او را نشان دهد و هم تمایل او برای گرفتن شعر زندگی را نشان دهد.

[ad_2]

منبع