دانلود کتاب بریکتینگ اکستروژن سخت در متالورژی:

[ad_1]

این کتاب تأثیر خواص اکستروژن سخت بر خصوصیات متالورژی بریکت اکسترود شده را توصیف می کند. تجربه عملی استفاده از Rigid Extrusion در متالورژی تاکنون نشان می دهد که این فناوری می تواند (تا حدی یا 100٪) پخت پخت محیط زیست را جایگزین کند. نویسندگان شروع به بررسی فن آوری های موجود بریکینگ می کنند و بعداً ویژگی های فن آوری بریکت اکستروژن سخت را به خواننده ارائه می دهند. سایر جنبه های پردازش شده کاربرد بریکت های اکسترود شده در کوره های بلند و برای تولید فروآلیاژهای منگنز است. نویسندگان برای کاهش مستقیم تولید آهن ، فن آوری بریکت سازی اکستروژن مواد را پیشنهاد داده و چند کاربرد غیر سنتی جایگزین را فهرست کرده اند.

[ad_2]

منبع