دانلود کتاب بریا: ستوان یکم استالین

[ad_1]

این اولین زندگی نامه جامع از لاورنتی بیریا ، رئیس بدنام پلیس استالین و قدرتمندترین دستیارش برای سالهاست. مدتهاست که بیریا نماد تمام شرورهای استالینیسم است و خیالات عمومی را در غرب و اتحاد جماهیر شوروی سابق تحت تعقیب قرار می دهد. پیش از این ، در مورد فعالیت طولانی و آشفته وی ، چیزهای کمی منتشر نشده است ، زیرا مخالفان سیاسی وی پس از دستگیری و اعدام چشمگیر او در سال 1953 ، نام او را از حافظه عموم گرفتند.

[ad_2]

منبع