دانلود کتاب برنامه های کارشناسی در مقاطع ابتدایی در دانشگاه های اتریش

[ad_1]

این کتاب اولین کتابی است که نمای کلی از آکادمیک شدن متخصصان آموزش ابتدایی در اتریش را ارائه می دهد. بر اساس پیشینه ریشه آنها ، همه دوره ها ارائه می شوند ، به دسته های بین المللی تقسیم می شوند ، و مهمتر از همه ، ابتدا کار تجربی متقابل در مورد انگیزه ها و مشخصات دانشجویان و مشخصات معلمان است. نتایج و فرصت های توسعه برای حرفه ای سازی آکادمیک در اتریش توضیحات را کامل می کند.

[ad_2]

منبع