دانلود کتاب برنامه های ارتباطی و مبانی احتمال و فرآیندهای تصادفی:

[ad_1]

این کتاب مهندسان را با نگاه متمرکز به ریاضیات مورد نیاز برای درک رشته های پایه ریاضی مورد استفاده در مهندسی ارتباطات ارائه می دهد: احتمال ، متغیرهای تصادفی و فرآیندهای تصادفی. نویسنده مفاهیم اساسی این مباحث را تا حد ممکن واضح توضیح می دهد تا افرادی که شناخت عمیقی از این مباحث ریاضی ندارند ، بهتر بتوانند کاربرد آنها را در مسائل واقعی ارزیابی کنند. مثالهای کاربردی از زمینه های مختلف ارتباطات گرفته شده است. اگر خواننده علاقه خاصی به درک احتمالات و فرآیندهای تصادفی دارد که برای شبکه ها و سیستم های ارتباطی مهم هستند ، این کتاب نیاز او را برطرف می کند.

[ad_2]

منبع