دانلود کتاب برلین ، عشق و نفرت

[ad_1]

عشقی در دهه 1980 علیه جنگ قدرت سیاسی متولد می شود – بی علاقه شروع می شود ، در خفا مخفیانه رشد می کند و شکوفا می شود. گابریلا نوجوانی لجباز ، سرکش و غیرقابل کنترل پس از طلاق والدینش است. مادرش برای آرام کردن روح وحشی او ، او را به زندگی با پدرش که در حومه دهکده کوچکی به نام برلین زندگی می کند ، می فرستد. وی در خانه در یک مزرعه قهوه تحت آموزش دقیق پدر قرار می گیرد. او با دنیای ساده دهقانان روبرو می شود ، با مشکلات درگیری مسلحانه روبرو می شود و عاشق مردی می شود که قلب او را وادار به سرکوب شورش می کند.

[ad_2]

منبع