دانلود کتاب برداشتن فلپ های میکروواسکولار: یک رویکرد سیستماتیک

[ad_1]

– به وضوح با بیش از 112 تصویر رنگی نشان داده شده است تا تمام جنبه های جراحی را نشان دهد.

[ad_2]

منبع