دانلود کتاب برخوردهای شبانه: یک داستان رابطه برای هر مورد

[ad_1]

شبی که همه چیز کلودیا و پیتر را در یک ازدواج کاملاً عادی تغییر داد. آنها می جنگند و صلح می کنند. عصر آن روز اما بحث به قدری شدید بود که پیتر سوار ماشینش شد و از آنجا دور شد. این احساسات تلخ اوست که پیتر را از همسرش دور می کند. کاملا غیر منتظره و مستقل از یکدیگر ، هر دو در آن شب با هم روبرو می شوند. شما با خود روبرو می شوید و دیدگاه جدیدی در مورد زندگی خود به دست می آورید. آنها می فهمند که نمی توانند درگیری های خود را از طریق احساس گناه ، خودسوزی و استعفا حل کنند. چیزهایی که قبلاً غیرممکن به نظر می رسیدند ناگهان امکان پذیر شدند. نتیجه یک دیدگاه جدید برای همبستگی آنها است. هر سه پسر در آن شب با برخوردهایی مبادله می شوند. این یک داستان هیجان انگیز است و روشن می کند آنچه شما کاملاً باید در مورد روابط بدانید.

[ad_2]

منبع