دانلود کتاب برای والدین دوقلو آماده شوید: بارداری و سال اول

[ad_1]

مردم می گویند هیچ چیز شما را برای والدین آماده نمی کند. حالا به این عدم آمادگی فکر کنید … و آن را دو برابر کنید. تعداد والدین دوقلو افزایش می یابد و آنها به زودی متوجه می شوند که بهترین افراد برای گفتگو با آنها کسانی هستند که در آنجا بوده اند. والدین دوقلوها آماده یک راهنمای بی پایان برای بارداری و نحوه آماده سازی و زنده ماندن در سال اول است ، و تجربه و تخصص دکتر الا راچامیم و دوست دوقلوی او لوئیز براون را به اشتراک می گذارد ، و همچنین گزارش دست اول بسیاری از والدین دیگری که آنها بوده اند نظرسنجی ، مصاحبه و بحث شده است. اما آنها این کار را انجام داده اند ، همه آنها آن را تجربه کرده اند و هنوز ایستاده اند و لبخند می زنند (یا دراز کشیده اند – به آنها کمی استراحت دهید ، بی خوابی واقعی است).

[ad_2]

منبع