دانلود کتاب بحران های مالی و رفتار مدیریت سود: استدلال ها و شواهد در برابر علت

[ad_1]

این کتاب از دو منظر فلسفی به مسئله رابطه بحران های مالی و مدیریت سود می پردازد: مثبت گرایی و واقع گرایی انتقادی. نتایج به دست آمده با استفاده از رویکرد مثبت گرایی نشان می دهد که بحران های مالی تأثیر مداوم بر کیفیت درآمد دارند ، زیرا رفتار درآمد مدیران از دوره قبل از بحران تا بحران تفاوتی ندارد. بر این اساس نویسنده با وجود قانون علیت مبتنی بر الگوی پیوسته پیوند خورده مخالف است (یعنی وقتی بحران مالی رخ می دهد ، مدیریت سود اتفاق می افتد) و نتیجه می گیرد که بحران های مالی را نمی توان دلیل مدیریت سود دانست. از طرف دیگر ، دیدگاه واقع گرایانه انتقادی روشن می کند که چرا مدیران به عنوان مدیر درآمد عمل می کنند. همراه با رویکرد سنتی تر اثبات گرایانه ، به رد این ایده که بحران های مالی مکانیسم سازنده ای برای مدیریت سود هستند ، کمک می کند. نویسنده با کاوش در ساختارهای دیگر کسب و کار که ممکن است مسئول مدیریت سود باشند پایان می یابد. این کتاب مورد توجه دانشگاهیان و طیف گسترده ای از متخصصان قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

منبع