دانلود کتاب بتهوون: یک هنرمند سیاسی در دوران انقلاب

[ad_1]

لودویگ ون بتهوون بدون شک یکی از بزرگترین آهنگسازان تمام ادوار بود ، میراث موسیقی بی نظیر او هنوز بر سالن های کنسرت در سراسر جهان تسلط دارد. و او یک هنرمند فوق العاده سیاسی بود. وی به عنوان شاهد معاصر دوران آشفته – انقلاب فرانسه ، جنگ های ناپلئونی ، کنگره وین ، دوران متترنیخ – در برابر قدرتمندان موضع روشنی گرفت ، حتی اگر از نظر مالی به آنها وابسته باشد. ویلیام کیندرمن ، پیانیست ، موسیقی شناس و متخصص اثبات شده بتهوون ، در تحلیل درخشان خود واقعیت سیاسی و مدینه فاضله را در پیکره بتهوون ردیابی می کند و هر دو مربوط به چالش های سیاسی اجتماعی امروز است. بنابراین ، او نور کاملاً جدیدی را بر روی آثار فاخر مانند کیندرمن ، فیدلیو ، اگمونت ، ارویکا و سمفونی 9 افکند.

[ad_2]

منبع