دانلود کتاب با یا بدون اروپا: معضل سیاست تسلیحاتی فرانسه

[ad_1]

با بیش از 150 مصاحبه انجام شده ، ساموئل بی.ه.فور در سیاست فرانسه برای دستیابی به فن آوری های نظامی که دولت می تواند دفاع از قلمرو ملی و انجام عملیات خارجی را فراهم کند ، بی سابقه است. نویسندگان ساموئل بی اچ فاور مدرس علوم سیاسی در علوم پو سن ژرمن آن لای و دانشمند تحقیق در آزمایشگاه CNRS Printemps در دانشگاه پاریس-ساکلی است. وی دکترای خود را از علوم پو پاریس دریافت کرد و یک محقق مدعو در دانشگاه هاروارد ، دانشگاه آکسفورد و کالج کینگ در لندن بود. این چه کتاب اروپایی باشد و چه نباشد دومین کتاب وی است.

[ad_2]

منبع