دانلود کتاب باکتریوفاژها. ویروس هایی که با عفونت مبارزه می کنند

[ad_1]

تنوع دنیای میکروبی شامل باکتری های مفید و باکتری های بیماری زا است. دوم ، باعث ایجاد عفونت در انسان و حیوانات می شود و درمان آنها به دلیل عدم اثر بخشی بیشتر آنتی بیوتیک های استفاده شده ، به یک مشکل جدی تبدیل شده است. بنابراین ، ما به مرحله ای رسیده ایم که درصد باکتری های مقاوم به حدی زیاد است که اجازه نمی دهد در بیشتر موارد استفاده از آنتی بیوتیک ها پایان یابد. در این زمینه ، یکی از گزینه های احتمالی ، باکتریوفاژهایی است که برای انسان ، گیاهان ، حیوانات و محیط کاملاً بی ضرر هستند ، یعنی ویروس هایی که باکتری ها را آلوده کرده و باعث مرگ آنها می شوند. این کتاب امکاناتی را که باکتریوفاژها برای ریشه کن کردن باکتری های بیماریزا در کلینیک انسان و دامپزشکی ، ایمنی مواد غذایی یا کشاورزی دارند ، نشان می دهد.

[ad_2]

منبع