دانلود کتاب باورمند بلوطی: 40 روز فداکاری برای Tiger Faithful

[ad_1]

آیا دوست ندارد ببیند کدام تیم هوادار فوتبال برنده می شود؟ کدام هوادار هنگام خارج شدن از زمین بعد از باخت کمی احساس درد برای تیم خود می کند؟ اما آیا برد و باخت می تواند بیش از آنچه در زمین اتفاق افتاد باشد؟ Auburn Believer میراث قدیمی ، معتبر و چالش برانگیز فوتبال Kumral خود را جشن می گیرد. این چهل روز وقف باعث می شود طرفداران ضمن بازآفرینی لحظات مهم در هر قسمت ، با تشویق همراه شوند. برجسته کردن یک بازی ، بازی یا موقعیت خاص ، نویسنده و نویسنده ورزش Del Duduit آن لحظات مهم را می گذراند و عمیق تر به هواداران نشان می دهد. هواداران تشویق می شوند که هنگام بازیهای مهم ، دستاوردها و زیانها را جشن بگیرند و از یک کتاب مقدس یا درس معنوی فراموش نشدنی استقبال کنند.

[ad_2]

منبع