دانلود کتاب بالترومر دونگراب: اینسلکریمی

[ad_1]

ینس پوتبارگ ورشکست شد. بنابراین ، دعوت به جزیره بالتروم در دریای شمال برای نویسنده جنایی هامبورگ مفید است. باید رسوم و آداب و رسوم قدیمی را روی کاغذ بیاورد. او انتظار نداشت که در یک پرونده قتل واقعی درگیر شود. استفان مندل ، که می خواهد یک گروه اسکان برای جوانان با آموزش سخت در جزیره در برابر مقاومت مردم جزیره ایجاد کند ، در این زمینه چه نقشی بازی می کند؟

[ad_2]

منبع