دانلود کتاب بازیگران مسلح غیر دولتی در خاورمیانه: ژئوپلیتیک ، ایدئولوژی و استراتژی

[ad_1]

این جلد ماهیت و نقشهای متغیر گروههای مسلح غیردولتی در خاورمیانه را با تمرکز ویژه بر گروههای کرد ، شیعه و دولت اسلامی بررسی می کند. این بینش تجربی و تحلیلی جدید در مورد تأثیر سه بازیگر اصلی – داعش ، YPG و شبه نظامیان شیعه – برای درک ماهیت تحول در زمینه ژئوپلیتیک خاورمیانه ارائه می دهد. با تجزیه و تحلیل دقیق و همه جانبه خود ، یافته های جدیدی در مورد تغییر حاکمیت ، ژئوپلیتیک و ایدئولوژی ، به ویژه پس از شورش های عربی ارائه می دهد. به طور کلی ، این جلد به بررسی ژئوپلیتیک خشونت آمیز ، مطالعات مهم امنیتی و روابط بین الملل ، به ویژه با بررسی ایدئولوژی ها و استراتژی های بازیگران مسلح غیر دولتی جدید کمک می کند.

[ad_2]

منبع