دانلود کتاب بازیابی اعتماد

[ad_1]

وقتی لارنس ولر اعتیاد به کار پس از اینکه نامزدش فرانکی از او خیانت کرد ، دنیای او متلاشی می شود. فرانکی عشق زندگی اوست ، تنها شخصی است که به او اعتماد دارد و خیانت او را خراب می کند ؛ فرانکلین انیس یک اشتباه فاحش می کند که قبل از تمام شدن آن به شدت پشیمان می شود. او برای یک فرصت دوم التماس می کند ، مایل به انجام هر کاری برای نجات رابطه آنها است. یک عشق عمیق به پایان نمی رسد ، بنابراین لارنس موافقت می کند که این کار را بکند. با این حال ، خطاها در فضا رخ نمی دهد. آیا هر دو حاضر به انجام سهم خود هستند؟ آیا عشق آنها برای ترمیم مستضعفین کافی خواهد بود؟ وقتی اعتماد شکسته شد ، می توان آن را دوباره ساخت؟

[ad_2]

منبع