دانلود کتاب بازنگری معمای عزیمت دانشجو

[ad_1]

بیش از یک چهارم دانش آموزان ورودی موسسات چهار ساله و بیش از نیمی از دانش آموزان ورودی مدارس دو ساله در پایان سال اول تحصیل خود را ترک می کنند. این پدیده به عنوان “معمای جدایی” شناخته می شود و سالها مهمترین کار در مورد حفظ دانش آموزان توسط جامعه شناس وینسنت تینتو انجام می شد. مشارکت کنندگان ، از جمله خود تینتو ، دیدگاه های مختلف نظری و روش شناختی را به معمای عزیمت دانشجو ارائه می دهند.

[ad_2]

منبع