دانلود کتاب بازنشستگی ، نحوه آمادگی برای زندگی جدید

[ad_1]

وقتی روز فرا می رسد ، آیا باید خودمان را “بازنشسته” کنیم تا به گروه واکرهای لبه زندگی واقعی بپیوندیم؟ توصیه می کنیم جواب منفی بدهید. پایان فعالیت حرفه ای یک لحظه انتخاب است: یا شروع به آرام کردن خواسته ها و خواسته های خود در باشگاه های سنین سوم کنید. یا “زندگی جدید” را شروع کنید ، آن را انتخاب کنید و سلیقه هایی را بسازید که هوشمندانه تحت مالکیت و مدیریت آنها هستند. این کتاب در پنج مرحله و مراحل آموزشی رویکردی ساختاری ، روشمند و مستند را به شما ارائه می دهد که به شما امکان انتخاب و ساخت زندگی دوم خود را می دهد.

[ad_2]

منبع