دانلود کتاب بازسازی یونان پس از جنگ: تاریخچه ثبات اقتصادی و توسعه ، 1944-1952

[ad_1]

این کتاب اولین گزارش جامع از چگونگی نقشه برداری اقتصاددانان ، مهندسان و صنعتگران از آینده اقتصادی یونان پس از جنگ داخلی را ارائه می دهد. این سند بحث های سیاستی است که بین یونان و حامیان مالی آن در مورد روند آینده اقتصاد ، سرمایه گذاری و بودجه مورد نیاز در جریان است. از طریق روایت تاریخی ، منابع بایگانی و تاریخ شفاهی ، این کتاب درک بهتری از دستاوردهایی است که بسیاری از اقتصاددانان به عنوان “معجزه اقتصادی” اعلام کرده اند.

[ad_2]

منبع