دانلود کتاب بازدارنده های بیولوژیکی

[ad_1]

این کتاب ، بخشی از مجموعه تحقیقات شیمی دارویی ، جزئیات بازدارنده های بیولوژیکی را نشان می دهد که منعکس کننده کشف داروها در درمان بیماری های انسان ، از جمله فرایندهای قلبی عروقی ، عصبی ، التهابی ، هورمونی و متابولیکی است. ترکیباتی برای بیماری های قارچی و HIV / AIDS نیز موجود است.

[ad_2]

منبع