دانلود کتاب بارمن

[ad_1]

هری وجودی تنها را هدایت می کند. او به عنوان یک متصدی بار کار می کند ، که به او امکان می دهد بدون درگیر شدن با او ارتباط برقرار کند. بالاخره زندگی او طبیعی نیست. چیزی وجود دارد که هری مجذوب او می شود وقتی یک زن کاملا آراسته و آراسته در گوشه ای تاریک پیشخوان قرار می گیرد و شراب سفارش می دهد. او به تماس پاسخ می دهد و همه چیز تغییر می کند زیرا آنها مشترک هستند. رویاهای او دیگر هرگز مثل سابق نخواهد بود.

[ad_2]

منبع