دانلود کتاب بابل 1. تعقیب

[ad_1]

اگر مشکلی دارید ، هیچ کس نمی تواند کمک کند ، و اگر می توانید آن را پیدا کنید ، مکس فرلان مرد شماست: یک مرد خوب با مهارت هایی که گذشته بدی را پشت سر گذاشته است. حالا او سعی دارد آن زندگی بد را پشت سر بگذارد ، تا از این مهارت ها به خوبی استفاده کند. در کنگو ، هنگامی که یک کارفرمای سابق ظاهر می شود ، او یک دختر جوان را از یک ازدواج ترتیب داده نجات می دهد: آژانس بابل متخصص در قاچاق سیاسی با اهمیت ماکس مجبور به انجام مأموریتی متفاوت و بسیار خطرناک تر می شود که او را به جنگل های متخاصم و اشتباهات گذشته می برد. توهمات PTSD ماکس در حال بدتر شدن هستند …

[ad_2]

منبع