دانلود کتاب بئاتریکس پاتر ، دانشمند

[ad_1]

همه بئاتریکس پاتر را به عنوان خالق داستان های پیتر خرگوش می شناسند. اما قبل از آن او یک دختر دانشمند بود. در زمان کودکی ، بئاتریکس نمونه های طبیعت را جمع آوری کرد. وی در دوران جوانی یک قارچ شناس آماتور بود که تحقیقات خود را در مورد قارچ و سایر قارچ ها به متخصصان برجسته انگلیس ارائه داد. او مانند بسیاری از زنان زمان خود مورد قبول جامعه علمی قرار نگرفت ، اما اشتیاق زیاد وی برای مشاهده او را به سمت حرفه ای سوق داد که به عنوان یک هنرمند و قصه گو مورد تحسین قرار گرفت. یک نویسنده محبوب این داستان الهام بخش کتاب مصور را روشن می کند.

[ad_2]

منبع