دانلود کتاب بئاتریس زینکر وارونه فکر می کند

[ad_1]

بئاتریس بهترین کار خود را وارونه فکر می کند. آویزان به زانو در درختان ، جای دست بیتریس زینکر است … او هر بار وارونه می دود. وقتی تصمیم گرفت که لباس های نینجا مطابق با بهترین دوستش لنی را در اولین روز کلاس سوم خود بپوشد ، قطعاً زیر و رو شد. اما وقتی بئاتریس با لباس سیاه به مدرسه می آید ، لنی با یک لباس جدید جالب و یک دوست جدید جالب از راه می رسد. از آن بدتر ، به نظر می رسد که او عملیات فوق سری را که آنها برنامه ریزی کرده بودند کاملا فراموش کرده است! آیا بئاتریس می تواند از تفکر براندازی خود برای نجات مأموریت ، رفع دوستی آنها و منفجر کردن همه چیز استفاده کند؟

[ad_2]

منبع