دانلود کتاب بئاتریز ، تبعید سایه و نور

[ad_1]

نویسنده با بیان داستان ماری ، دختر کوچک اسپانیایی که پس از سیزده سال تبعید در فرانسه فرانسوی شد ، نویسنده نشان می دهد که چگونه شخصیت یک زن شجاع و عمیقاً انسانی برای جهان باز است. مانند بئاتریز ، به مادرانی احترام می گذارد که فرزندان آنها از تراژدی هایی مانند خشونت و تبعید محافظت کرده و به آنها کمک می کنند تا آینده ای بهتر از آنها بسازند. وی همچنین به پاس قدردانی از مدرسه دولتی ادای احترام می کند که می دانند چگونه ماری را تشویق کنند تا به آنها اجازه دهد مانند بسیاری دیگر از فرزندان خانواده های فروتن مهاجر به تحصیل ادامه دهند و در این کشور میزبان جایی پیدا کنند.

[ad_2]

منبع