دانلود کتاب این فقط مسئله خندیدن نیست: رویکردهای میان رشته ای به شوخ طبعی سیاسی در چین

[ad_1]

این کتاب اولین کاوش جامع و عمیق در مورد چگونگی سازگاری طنز چینی با گفتمانهای وسیعتر درباره هویت و مدرنیته چینی را در جهانی رو به افزایش جهانی در دوره مدرن چین ارائه می دهد. این مقاله تخصص دانشمندان از رشته های مختلف – تاریخ ، ادبیات ، زبانشناسی ، مردم شناسی ، جامعه شناسی و مطالعات فرهنگ عامه را گرد هم می آورد تا انواع و اقسام طنز سیاسی را در چین مدرن بیان کند: فیلم ها ، کارتون ها ، هنرهای تجسمی ، نمایش های شفاهی و آنلاین. طنز

[ad_2]

منبع