دانلود کتاب ایمان مسیحی و زندگی دانشگاهی: کارمندان آکادمی

[ad_1]

این کتاب بینش جدیدی درباره نقش بی نظیر دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آموزش عالی مسیحی ارائه می دهد. این کتاب با ترکیب صداهای متنوع – دانشجویان دکترا ، اعضای جدید علمی ، و دانشگاهیان باتجربه – با یافته های حاصل از تحقیقات کیفی تجربی ، نحوه ادامه ایمان و مدیریت را برای پیگیری بورس تحصیلی و تدریس ، و ارتباط آکادمی با کلیسا بررسی می کند. نتیجه این آزمون روایتی منسجم و موضوعی است که دانشجویان فارغ التحصیل مسیحی و اعضای هیئت علمی جدید را که می خواهند با احساس و هدف مشخصی وارد آکادمی شوند ، جلب می کند.

[ad_2]

منبع