دانلود کتاب ایده های اساسی طراحی

[ad_1]

Design Ideas انواع مختلفی از روش های مختلف برای یافتن راه حل طراحی را به دانشجویان ارائه می دهد. علاوه بر پیشنهاد راه های اساسی برای پیشبرد روند خلاقیت و توسعه رویکرد طراحی ، منابع مختلفی برای الهام گرفتن از ایده های طراحی نیز ارائه می دهد. این مرکز بر روی سه مکان ، عناصر فرم و عملکرد متمرکز است که می تواند گاهی اوقات تخته های اضطراری برای طراحی بتن ایجاد کند. این عناصر در نهایت باید به عنوان فرآیند طراحی گنجانده شوند. مباحث: خلاقیت در روند طراحی؛ منابع الهام و رویکردهای طراحی ؛ کار با مکان ؛ کار با فرم ؛ کار با عملکرد

[ad_2]

منبع