دانلود کتاب ایجاد دانش در مدیریت دولتی: دولت نوآورانه در جنوب شرقی آسیا و ژاپن

[ad_1]

این کتاب الگوی جدیدی را برای دولت های نوآور در آسیا در سطح محلی ، منطقه ای و ملی ، مبتنی بر تئوری ایجاد دانش در مدیریت و منجر به تحول سازمانی و اصلاح سیاست ها در مدیریت دولتی ارائه می دهد. با تمرکز بر اندونزی ، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام و ژاپن ، این کتاب بر اساس یافته های یک پروژه تحقیقاتی مشترک ایجاد شده است که با استفاده از تئوری مدیریت دانش بنیان در حال ظهور ، عوامل موثر بر اثر بخشی یا عملکرد مدیریت دولتی را شناسایی می کند. از بخش خصوصی تا مدیریت بخش دولتی.

[ad_2]

منبع