دانلود کتاب اولین دوره در طراحی مهندسی:

[ad_1]

هدف اصلی این کتاب ارائه رویکرد آسان به اصول اساسی طراحی مهندسی ، یکی از مباحث اساسی دانشجویان مقطع کارشناسی در تمام رشته های مهندسی است. همچنین با توجه به سالها تجربه نویسنده در آموزش این مبحث ، مباحث لازم برای دوره اول این مبحث را به طور جامع ارائه می دهد. تأکید بر ارائه دقیق و منطقی مفاهیم و اصول لازم برای درک موضوع است. . روش های ارائه شده به دانش آموزان کمک می کند تا اصول را راحت تر درک کنند. علاوه بر این ، این کتاب استراتژی های اساسی حل مسئله را برجسته می کند و شامل هر دو مثال حل شده و سوالات چند گزینه ای برای تست درک آنها است.

[ad_2]

منبع