دانلود کتاب اورلین ساواژوت: یک زبان شناس در قرن خود – خاطرات ، 1897-1954

[ad_1]

زبان شناس Aurélien Sauvageot (1897-1988) ، بنیانگذار مطالعات فینو-اوگریک در فرانسه ، همچنین یک شهروند فداکار و ناظر حوادث زمان خود بود. در طول قرن ، این شاهد مستقیم تحولات بزرگی بوده است که تأثیرات آن هرگز در ما منعکس نشده است. او این را در این کار با نگاه انتقادی بیان می کند که گاهی تعجب آور است اما همیشه سوال برانگیز است. اگر در این صفحات مشکلات کمی در زمینه زبان و زبان شناسی وجود داشته باشد ، اورلین ساواژوت هنوز هم نقش خود را در توسعه “زبان اصلی فرانسه” به یادآوری می کند ، که باعث بحث و جدال در زمان وی شد. خاطرات او بینش منحصر به فرد و جذابی از پیچیدگی قرن بیستم ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع