دانلود کتاب اوج: آغاز جدید

[ad_1]

The Culmination ، آغازی تازه ، سومین کتاب از مجموعه The Contractthriller است. تنش ها پس از سو قصد به پایگاه نیروی هوایی در شمال کالیفرنیا افزایش می یابد. روسای کشورها برای ایجاد توافق هسته ای دیدار می کنند. جلسات بین این قدرتهای هسته ای کشنده است. یک توطئه مخرب دوباره ظاهر می شود و شخصیت ها را به قلب خاورمیانه می برد ، جایی که آنها با موارد غیر منتظره روبرو می شوند و دلیلی برای امید پیدا می کنند.

[ad_2]

منبع